Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie otrzymało dofinansowanie na „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. To ostatnia umowa w ramach działania 9.2 POIiŚ – Efektywna dystrybucja energii.

Miasto będzie mogło przebudować sieć ciepłowniczą na odcinku ponad 22 km i co roku zaoszczędzi 20 tys. MWh energii. Dofinansowanie w kwocie 24 mln zł oferowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pokryje większość kosztów przedsięwzięcia.

Nabór wniosków w ramach działania 9.2 został ogłoszony w ubiegłym roku, ale przygotowanie konkursu trwało długo. Fundusz mógł przystąpić do ogłoszenia konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach efektywnej dystrybucji energii, dopiero po ogłoszeniu przez ministra gospodarki, (w kwietniu 2010 roku) rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej dla tego rodzaju przedsięwzięć. Wynikało to z długiej procedury uzgadniania z Komisją Europejską warunków udzielania tejże pomocy. Ogłoszenie konkursowe ukazało się w maju 2010 roku.

Anna Pekar, koordynator konkursu, wysoko oceniła pracę wnioskodawców: „Otrzymaliśmy 52 wnioski , wszystkie z nich były bardzo dobrze przygotowane. Z tej puli aż 50 uzyskało pozytywna ocenę formalną, 48 wniosków pomyślnie przeszło ocenę merytoryczną pierwszego stopnia. W efekcie łączna kwota zadeklarowana przez wnioskodawców dwukrotnie przekroczyła zaplanowaną alokację konkursu. To prawie 900 milionów złotych. Nabór zakończyliśmy w czerwcu ub. roku, po 9-miesiecznym okresie przeznaczonym na uzupełnienie niekompletnych wniosków”.

Ostatecznie do końca października br. NFOŚiGW zawarł 30 umów, przeznaczając 514 milionów złotych na przedsięwzięcia o wartości ponad miliarda złotych. Każda złotówka z programu POIiŚ wygenerowała dodatkową złotówkę inwestora na wsparcie ochrony środowiska.

Pełna kwota została przeznaczona na dwa rodzaje przedsięwzięć. Z zakresu wsparcia sieci elektroenergetycznych NFOŚiGW dofinansował kwotą 340 mln zł wymianę 11 tys. 800 transformatorów i przebudowę około 50 km sieci elektroenergetycznych. W przypadku przedsięwzięć w ciepłownictwie, wsparcie 175 mln zł pozwoli na wymianę 300 km sieci ciepłowniczych.

Realizacja tych inwestycji została zaplanowana do 2015 roku. Przeliczając zaplanowane rezultaty na efekty ekologiczne, oszczędności energii elektrycznej osiągną wielkość 345 tys. MWh rocznie co pozwoli uniknąć emisji 170 tys. ton CO2.

źródło: pois.nfosigw.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj