Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Park Czarna Góra w Olkuszu - rewitalizacja za 14,4 mln zł

Park Czarna Góra w Olkuszu - rewitalizacja za 14,4 mln zł
25.06.2020, o godz. 10:04
czas czytania: około 4 minut
0

Niezwykle okazale prezentują się postępy prac rewitalizacyjnych w obrębie Parku Czarna Góra w Olkuszu. Zadanie o wartości 14,4 mln złotych, realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. To najwyższe dofinansowanie w województwie małopolskim przyznane w ramach GPR.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

– Rozmach prac w Parku Czarna Góra rzeczywiście jest imponujący. Mówimy o gruntownej przebudowie dwóch boisk do piłki nożnej, bieżni, a także zagospodarowaniu całego terenu, w tym wyposażeniu w urządzenia lekkoatletyczne, a także elementy tzw. małej architektury, place zabaw, siłownię zewnętrzną. Niedawno ustawione zostały maszty oświetleniowe w technologii LED, które są wyraźnym dowodem na to, jak nowoczesny obiekt powstaje w tym miejscu. Jestem przekonany, że Park będzie chętnie odwiedzany przez profesjonalnych sportowców, jak również przez amatorów spędzania czasu na świeżym powietrzu – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Przebudowa boiska do piłki nożnej i podziemne zbiorniki retencyjne

Zdjęta z murawy boiska darń o powierzchni około 6 tys. m2 została ponownie ułożona na innych obiektach na terenie Gminy Olkusz. Dzięki temu trawa nie zmarnowała się, a na Czarnej Górze można było realizować kolejne prace, związane z usunięciem nasypów z drenażem, wykonaniu nowej podbudowy z instalacją odwodnienia boiska, wodociągową oraz oświetleniem. Zasiana została najwyższej jakości trawa sportowa.

Co ciekawe, w ramach instalacji wodociągowej na terenie kompleksu zainstalowane zostały dwa podziemne zbiorniki o łącznej pojemności około 205 m3 do gromadzenia wody deszczowej i źródlanej w celu jej późniejszego wykorzystania do nawadniania boiska.

Docelowo boisko o nawierzchni trawiastej będzie służyło mieszkańcom oraz gościom. Boisko zostanie wyposażone w automatyczny system nawadniania oraz oświetlenie wykonane w technologii LED. W zależności od potrzeb oświetlenie może realizować różne funkcje – nocne dozorowe, treningowe, meczowe oraz skupione na bieżni.

Już teraz usunięto warstwę żużlową starej bieżni, grunt nasypowy i część uzbrojenia terenu. Została wykonana nowa podbudowa z obrzeżami i odwodnieniem wokół bieżni. Na całej powierzchni bieżni i w zakolach ułożono nową nawierzchnię asfaltową, na której w najbliższym czasie zostanie wykonana profesjonalna, certyfikowana nawierzchnia lekkoatletyczna FullPur. Następnie na bieżni zostaną namalowane linie oraz zamontowane urządzenia lekkoatletyczne. Docelowo bieżnia ogólna na 6 torach będzie miała długość 400 metrów. Do biegów krótkich będzie można korzystać z 8 prostych torów. Cały obiekt pozwoli trenować wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne, w tym m.in. biegi długo i krótkodystansowe, z przeszkodami, skoki w dal, trójskoki, skoki wzwyż, o tyczce, pchnięcie kulą, rzut oszczepem i dyskiem.

W ramach tego samego projektu powstaje również zaplecze treningowe, składające się z bieżni dwutorowej 60 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą oraz urządzenia do skoku wzwyż. I tutaj nawierzchnia zostanie wykonana w technologii FullPur.

Rozebrano już budynek dawnej strzelnicy, a także wykonano stabilizację podłoża, instalację odwodnienia boiska i jego oświetlenie. W kolejnych etapach planowane jest ułożenie systemowej nawierzchni ze sztucznej trawy, wypełnionej piaskiem i granulatem EPDM, a także montaż niezbędnego wyposażenia. Docelowo zostanie ułożone blisko 7 tys. m2 sztucznej trawy. Pole gry wyniesie 95×55 metrów. Zostanie otoczone z czterech stron piłkochwytami.

Ciągi pieszo-rowerowe, altany, siłownia zewnętrza i place zabaw

W ramach tej części zadania powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe, dwie altany, siłownia zewnętrza oraz trzy place zabaw: dla dzieci małych, dużych i dzieci niepełnosprawnych, z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu. Planowane są liczne nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz instalacja oświetlenia parkowego i elementów małej architektury. Wokół całego parku budowana jest ścieżka z nawierzchnią asfaltową o długości około 1 km w formie pętli, która będzie mogła służyć amatorom biegania i jazdy na rolkach.

Po zakończeniu rewitalizacji Park Czarna Góra zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, a szczególnie dzieciom i młodzieży szkolnej, amatorom różnorakich form aktywności fizycznej oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym. To właśnie lokalne środowisko sportowe miało znaczący wkład w koncepcję rewitalizacji Parku. W wyniku konsultacji ustalono, że infrastruktura do piłki nożnej będzie spełniała wymagania do prowadzenia rozgrywek na poziomie III ligi piłkarskiej, a infrastruktura lekkoatletyczna zostanie dostosowana do stadionów kategorii IV. Projekt został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i Małopolski Związek Piłki Nożnej, a sama inwestycja jest realizowana pod nadzorem ekspertów ze wspomnianych związków sportowych.

Gminny Program Rewitalizacji za 26 mln zł

Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu to jedno z 18 zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Wartość wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie, to 26 mln złotych, z czego 17,5 mln złotych pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

AD1D AKADEMIA BDO [16.07-25.08.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Zieleń miejska
css.php
Copyright © 2024