W Bydgoszczy ogłoszono konkurs na sporządzenie dokumentacji projektowych oraz programowo-przestrzennych niezbędnych do przeprowadzenia remontu parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych realizowana będzie w ramach programu REURIS.

W wyremontowanym parku znajdą się m.in. miejsca do grillowania, wybieg dla psów, ścieżki spacerowe, altany parkowe, fontanny, nowe ławki i oświetlenie. Projektanci zobowiązani będą również przedstawić najlepszą lokalizację dla punktów gastronomicznych oraz wypożyczalni sprzętu wodnego. Gruntownej modernizacji poddany zostanie w szczególności kanał na odcinku od ul. Wrocławskiej do Ronda Grunwaldzkiego. Obecnie woda na tym odcinku płynie w trudnodostępnym dla spacerowiczów zagłębieniu, po remoncie koryto Starego Kanału Bydgoskiego widoczne będzie nawet z ulicy Nakielskiej.

Istotą projektu pilotażowego jest wdrożenie strategii i działań nakierowanych na rewitalizację miejskich przestrzeni nadrzecznych. Program zakłada również odtworzenie zasobów przyrodniczych i elementów dziedzictwa kulturowego w taki sposób, by możliwe stało się zrównoważone gospodarowanie zrewitalizowaną już przestrzenią. Innowacyjność projektu polega na stworzeniu zestawu procedur obejmujących cały proces przygotowania i realizacji przedsięwzięcia: od ogólnego rozpoznania warunków panujących w mieście, poprzez szczegółowe analizy dla poszczególnych fragmentów rzeki i jej doliny, prace koncepcyjne i projektowe, wdrożenie inwestycji, po monitoring i ocenę rezultatów wdrożenia.

Na realizację projektu pilotażowego miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1,2 mln euro.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj