(5.10) Przyjęcie międzynarodowej strategii redukcji CO2, działania na szczeblu UE i krajowym, podział odpowiedzialności za realizację celów oraz konferencja Narodów Zjednoczonych na temat zmian klimatycznych to tylko niektóre omawiane na wspólnym zgromadzeniu parlamentarnym tematy. Spotkanie odbyło się 1 i 2 października w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Otwierając spotkanie przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering powiedział, że należy w ramach ONZ określić cele walki z nadmierną emisją CO2, które będą obowiązujące na szczeblu międzynarodowym. Przewodniczący dodał, że jest to obszar, w którym UE mogłaby "wziąć na siebie pokojowe przewodnictwo na świecie".
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym powinno znaleźć się w programie spotkania członków Parlamentu Europejskiego i parlamentarzystów afrykańskich w Lizbonie przed spotkaniem na szczeblu UE-Afryka we wrześniu. Przewodniczący PE podkreślił, że "potrzebujemy nowego traktatu, aby UE mogła skuteczniej działać i stać się światowym liderem, także w obszarze ochrony klimatu".

"Musimy pamiętać, że ziemia to jedyny dom, jaki posiadamy" – powiedział Jaime Gama, przewodniczący portugalskiej Assembleia da República i wezwał do globalnego zarządzania problemem zmian klimatycznych oraz do ustanowienia obowiązujących, ogólnoświatowych norm i limitów.

"UE jest zdolna do wypełnienia zobowiązań z Kyoto w okresie 2008 – 2012 r." – powiedział Francisco Nunes Correia minister środowiska, planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego Portugalii. Choć państwa członkowskie ustanowiły "twarde zobowiązanie" redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 roku, to "możemy pójść jeszcze dalej", powiedział Nunes Correira. Minister podkreślił, że kraje rozwinięte powinny objąć przewodnictwo i ustalić wspólne cele redukcji emisji o 30% przed 2020 rokiem. Do 2050 roku emisje te powinny być zredukowane o 60% – 80%. Kraje rozwijające się także powinny, w miarę możliwości, wziąć na siebie więcej odpowiedzialności i w większej mierze przyczyniać się do ograniczania emisji. Celem UE podczas konferencji na temat zmian klimatu, która odbędzie się w grudniu na Bali powinno być osiągnięcie globalnego i szerokiego porozumienia na 2009 rok.

źródło: europarl.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj