Górnośląski Związek Metropolitalny jest partnerem międzynarodowego projektu „Parki PERIURBAN – Poprawa Warunków Środowiskowych na Pograniczach Obszarów Miejskich”. Przedsięwzięcie dotyczy problematyki terenów zielonych na pograniczach obszarów miejskich w kontekście ochrony środowiska i promowania bioróżnorodności.

Projekt o wartości  2,2 miliona Euro jest współfinansowany ze środków programu INTERREG IVC.  Partnerem wiodącym projektu są władze regionalne Toskanii (Włochy). W projekt zaangażowane jest 14 instytucji z 11 krajów Unii Europejskiej, które reprezentują: władze lokalne, regionalne i metropolitalne, parki natury,  stowarzyszenia parków natury.

Docelowym zamierzeniem projektu Periurban Parks, trwającego dwa lata, będzie wypracowanie „Wspólnej Metodologii” na rzecz tworzenia i zarządzania podmiejskimi terenami zieleni oraz lasami. Są to bowiem obszary, które nie tylko pełnią oczywistą rolę przyrodniczą, ale także bardzo ważną funkcję społeczną, jako miejsca wypoczynku codziennego i świątecznego dla mieszkańców miast. Z uwagi na interdyscyplinarny wymiar projektu, wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele instytucji zarządzających terenami zieleni, lasami, terenami prawnie chronionymi, a także przyrodnicy, biolodzy, urbaniści, architekci krajobrazu.
 
Partnerzy uczestniczący w projekcie to:

Region Toskanii (Włochy) – koordynator projektu
Lisbon Municipality (Portugalia)
Aberdeen City Council (Wielka Brytania)
Prague City Forest Park (Czechy)
Lille Metropolitan Natural Space Office (Francja)
Zografou Municipal Enterprise of Development (Grecja)
Vitosha Nature Park (Bułgaria)
The City of Košice (Słowacja)
Regional Government of Lombardy (Włochy)
Danube-Ipoly National Park Directorate (Węgry)
Regional Government of Andalusia, Regional Ministry for Environment (Hiszpania)
General Council of Seine-Saint-Denis (Francja)
FEDENATUR: Federation of Natural & Rural Metropolitan & Periurban spaces (Hiszpania)
Górnośląski Związek Metropolitalny (Polska)
 
Ze strony Metropolii „Silesia” do projektu zaprezentowany został kompleks leśny pomiędzy Katowicami, Mysłowicami i Tychami. Kompleks ten, podobnie jak wiele innych występujących w Metropolii „Silesia” stanowi dziedzictwo tzw. Leśnego Pasa Ochronnego dawnego GOP. Inicjatywa utworzenia pasa ochronnego została podjęta w latach 60-tych ubiegłego wieku i dzięki niej dziś miasta GZM mogą być kojarzone nie tylko z przemysłem, eksploatacją surowców naturalnych i negatywnymi tego następstwami, ale również z wysokim udziałem terenów zieleni i lasów. Stanowią one obecnie niemal ¼ powierzchni Metropolii „Silesia”.

źródło: gzm.org.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj