Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” w Ełku otrzymało dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku”.

Projekt  współfinansowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją wdrążająca projekt jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Projekt pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku" otrzymał 41 929 185,07 zł dofinansowania z Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową opiewa na kwotę 80 143 709,21 zł.

Projekt realizowany przez PGO „Eko-MAZURY” jest pierwszym projektem z województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu gospodarki odpadami, który otrzymał dofinansowanie i jako jeden z czterech zakwalifikowanych do realizacji w skali całego kraju.

Planowany w ramach przedsięwzięcia system gospodarki odpadami wdrażany na terenie 12 gmin członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” obsługiwać będzie docelowo 158 000 mieszkańców na obszarze zajmującym powierzchnię 2974 km2. Podstawowym założeniem systemu jest powstanie centralnej instalacji do unieszkodliwiania odpadów w Siedliskach koło Ełku. Ze względu na specyfikę obszaru objętego przedsięwzięciem (ok. 100 km) wybudowane zostaną 3 stacje przeładunkowe w gminie Gołdap (Kośmidry), Olecku i Białej Piskiej, za pośrednictwem których odpady będą przewożone do Zakładu w Siedliskach.

Projekt będzie realizowany przez najbliższe 3 lata, termin zakończenia prac i oddania do eksploatacji nowego zakładu unieszkodliwiania odpadów w Siedliskach k/Ełku planowany jest na II kwartał 2012 roku.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj