Podpisano Umowę na dofinansowanie IV fazy projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Uzyskana dotacja ułatwi realizację inwestycji, których efektem ma być oczyszczanie 100% ścieków powstających w stolicy.

Całkowity koszt realizacji IV fazy projektu został oszacowany na ponad 2,2 mld zł. Przyznana dotacja w kwocie ok. 691 mln zł będzie stanowiła ok. 36% kosztów. W ramach tej fazy prowadzone będą wybrane inwestycje z III fazy projektu. Największe z nich to: budowa kolektorów przesyłowych do oczyszczalni „Czajka”, budowa obiektów pomocniczych na terenie oczyszczalni oraz budowa kanalizacji (ok. 30 km) i przepompowni ścieków na terenie Bielan, Rembertowa oraz Wawra. Termin zakończenia realizacji tej fazy został wyznaczony na 2012 rok.

Z uwagi na wydłużenie procedur związanych z pozyskaniem właściwych decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji kluczowych zadań wchodzących w zakres rzeczowy fazy III (budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” warunkującego możliwość wykonania pozostałych prac związanych ze zwiększeniem przepustowości Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, a tym samym zagrożeniem nie wywiązania się z postanowień Decyzji Komisji Europejskiej w zakresie rzeczowym oraz osiągnięcia efektu ekologicznego), MPWiK SA rozpoczęło procedurę restrukturyzacji projektu, tj. wyłączenia części zadań z fazy III i przeniesienia ich do nowej, czwartej fazy.

Dzięki restrukturyzacji projektu termin zakończenia części inwestycji został przesunięty o dwa lata, a spółka mogła rozpocząć starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację fazy IV projektu.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj