Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał umowę z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na dofinansowanie w ramach PO IiŚ projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela”.

Przedsięwzięcie przygotowane wspólnie przez trzy wielkopolskie gminy pozbawione do tej pory sieci kanalizacyjnej przewiduje zbudowanie dwóch oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela i Kobylin oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 76 km. Całkowity koszt projektu wynosi 76,1 mln zł, w tym wartość przewidywanego dofinansowania ze środków unijnych wyniesie maksymalnie 40,6 mln zł. Wykonanie zadań umożliwi podłączenie do kanalizacji około 10 tys. mieszkańców.

Realizacja projektu, nad którym prace trwają od siedmiu lat nabrała obecnie przyspieszenia. Podczas niedawnych targów Poleko Stanisław Gawłowski, Wiceminister Środowiska przekazał potwierdzenie jego dofinansowania. Podczas uroczystego podpisania umów przedstawiciele gmin podkreślali, że jest to największa inwestycja w ich dziejach i wyrażali przekonanie, że jej realizacja dzięki środkom unijnym oraz dobremu przygotowaniu projektu przebiegać będzie sprawnie.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj