Fundusze Ochrony Środowiska będą jednym ze źródeł finansowania przygotowywanego od ubiegłego roku rządowego projektu programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Wynika to z założeń projektu jaki przedstawili 8 kwietnia w Bieruniu autorzy tego opracowania, podczas spotkania ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera z samorządowcami, ekspertami i wojewodami z województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Celem programu jest określenie działań służących podnoszeniu bezpieczeństwa powodziowego na terenach dorzecza górnej Wisły. Koncepcja zakłada realizację 39 dużych zadań zaplanowanych do 2030 roku. 

Do 2020 projekt w sumie kosztować ma blisko 8,9 mld zł, a w kolejnych dziesięciu latach 4,3 mld zł. W całości koncepcja ochrony przed powodzią terenów dorzecza górnej Wisły kosztować ma ponad 13 mld zł.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj