Zarząd WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył na renowację zabytkowego parku przy XVI-wiecznym zamku w Grodźcu w gminie Jasienica dotację do kwoty 58 tys. złotych.

Od 2005 roku trwały pracę porządkowe i remontowe wokół zamku. Teraz nadszedł czas na uporządkowanie parku, którego drzewostan, zwłaszcza z kilkusetletnimi dębami, jest zabytkiem przyrody pod konserwatorską ochroną.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach już rok temu wsparł dotacją zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne tamtejszej przyrody. Poddano im 147 zabytkowych drzew. Obecny zakres zadania przewiduje dalsze prowadzenie prac pielęgnacyjnych w parku. Zaplanowane prace mają na celu zachowanie cennych egzemplarzy drzew, poprawę ich stanu zdrowotnego i zapewnienie warunków bezpieczeństwa wokół nich.

W tej chwili, zgodnie z opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków najpilniejsze są zabiegi pielęgnacyjne kolejnych 140 drzew, w tym 4 pomników przyrody i oczyszczenie chorych krzewów oraz likwidacja ognisk chorób grzybowych i szkodników rozprzestrzeniających się na inne skupiska drzew, a także poprawa estetyki układu kompozycyjnego parku.

Prace, na które ze środków Funduszu przeznaczono w sumie ponad 110 tys. zł, zakończyć mają się w kwietniu przyszłego roku. Wiele więc wskazuje na to, że wkrótce zespół zamkowo – parkowy w Grodźcu ma szanse stać się jedną z najciekawszych i najbardziej wartościowych w regionie perełek architektury i zabytków przyrody.

Co roku katowicki Fundusz dofinansowuje ochronę przyrody w kilkunastu zabytkowych i miejskich parkach na terenie województwa śląskiego. W 2009 roku dofinansowano prace pielęgnacyjne w parkach m.in. w:Strumieniu, Pszczynie, Hałcnowie, Chorzowie, Borownie, Łochyni, Tarnowskich Górach, Rybniku, Raciborzu, Ornontowicach, Kochcicach, Jaworzu i w Grodźcu. W tym roku na ochronę przyrody i krajobrazu, Fundusz przeznaczy ponad 9 milionów złotych.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj