Gmina Gostyń dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ma na to w budżecie 60 tys. zł.

Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 50% wartości brutto wydatków poniesionych na budowę oczyszczalni, jednak nie więcej niż 5 tys. złotych.

O środki finansowe mogą się ubiegać osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkańców z terenu gminy Gostyń, które są właścicielami nieruchomości.

Dotacja przysługuje w przypadku budowy oczyszczalni na terenie o rozproszonej zabudowie, czyli na terenach wiejskich, gdzie nie przewiduje się podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej lub takie podłączenie z przyczyn technicznych jest niemożliwe.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek (dostępny tutaj ) oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające wykonanie oczyszczalni oraz kopie faktur wraz z oryginałami. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrzone w kolejności ich wpływu aż do wyczerpania środków finansowych. W tegorocznym budżecie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczono 60 tys. złotych.

źródło: gostyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj