Kolejne przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zaakceptowano do finansowania z zysków pochodzących z handlu jednostkami emisji AAU. Do tej pory z tego tytułu Polska zarobiła ponad 100 mln euro.

Minister Środowiska zaakceptował kolejne listy rankingowe przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. Są one realizowane w ramach programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (działającego jak Krajowy operator  systemu zielonych inwestycji). Znalazły się na nich projekty z Bilsko-Białej, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łomży, Oświęcimia, Radomia, Szczecina i Tarnowa.

Celem programu, jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, które poprawiają efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej. Umowy na sprzedaż AAU są zawierane na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zarobione w ten sposób przez Polskę pieniądze trafiają na wyodrębniony Rachunek klimatyczny obsługiwany przez NFOŚiGW.

Nasz kraj zarobił dotąd na handlu AAU ponad 100 mln euro. Pieniądze te są przeznaczane na ochronę klimatu w Polsce i wspierają jednocześnie realizację wymogów unijnej polityki klimatycznej (pakietu klimatyczno-energetycznego).

Listy rankingowe przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym można znaleźć tutaj.

źródło: mos.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj