Kolejne przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zaakceptowano do finansowania z zysków pochodzących z handlu jednostkami emisji AAU. Do tej pory z tego tytułu Polska zarobiła ponad 100 mln euro.

Minister Środowiska zaakceptował kolejne listy rankingowe przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. Są one realizowane w ramach programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (działającego jak Krajowy operator  systemu zielonych inwestycji). Znalazły się na nich projekty z Bilsko-Białej, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łomży, Oświęcimia, Radomia, Szczecina i Tarnowa.

Celem programu, jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, które poprawiają efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej. Umowy na sprzedaż AAU są zawierane na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zarobione w ten sposób przez Polskę pieniądze trafiają na wyodrębniony Rachunek klimatyczny obsługiwany przez NFOŚiGW.

Eko-lokator 300 x 250

Nasz kraj zarobił dotąd na handlu AAU ponad 100 mln euro. Pieniądze te są przeznaczane na ochronę klimatu w Polsce i wspierają jednocześnie realizację wymogów unijnej polityki klimatycznej (pakietu klimatyczno-energetycznego).

Listy rankingowe przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym można znaleźć tutaj.

źródło: mos.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj