W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej podpisano pierwszą umowę dotacji w programie „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Jako pierwsza ze środków na ten cel skorzysta podkarpacka gmina Padew Narodowa.

Podpis pod pierwszą umową dotacji dla projektu realizowanego w tym programie złożyła Małgorzata Skucha, zastępca prezesa Zarządu, która w czasie uroczystości w Warszawie powiedziała, że niewielka, ale ambitna gmina z Podkarpacia była również pierwszą przy składaniu wniosku w tym programie.

W skali Narodowego Funduszu finansowa wielkość inwestycji nie jest może duża, ale dla niewielkiej Padwi (położonej nad Wisłą między Mielcem a Sandomierzem) realizacja tego projektu ma olbrzymie znaczenie. – Dotacja 500 tys. zł z NFOŚiGW pozwoli na podłączenie prawie trzystu budynków do budowanej zbiorczej sieci kanalizacyjnej i za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy aglomeracji przyłączeni zostaną do zbiorczej kanalizacji – powiedział wójt gminy Kazimierz Popiołek. Skanalizowanie i oczyszczenie ścieków na tym terenie stanowi priorytet w wypełnieniu wymogów Traktatu Akcesyjnego, a aglomerację wpisano do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Znaczna część terenu objętego przedsięwzięciem położona jest na obszarze Natura 2000.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj