13 maja w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie z środków funduszy strukturalnych w ramach IV priorytetu POIiŚ.

Podpisana umowa dotyczy budowy zakładowej oczyszczalni ścieków dla przedsiębiorstwa EKOLAND Sp. z o.o. w Tychach. Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 27 001 005,00 zł, a wartość przyznanej dotacji wynosi 8 099 701,50 zł. Przewidywany czas zakończenia i rozliczenia inwestycji to IV kwartał 2010 roku.

Kolejne umowy z Priorytetu IV POIiŚ zostaną podpisane w najbliższych dniach. Łącznie w przygotowaniu jest około 70 umów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania w wysokości około 538 mln zł. 

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj