Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi N., byłemu naczelnikowi w szczecińskim Urzędzie Kontroli Skarbowej – poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej. Oskarżony miał m.in. uzyskiwać poufne informacje od funkcjonariuszy w celu zapewnienia przedsiębiorcom ochrony przed kontrolą skarbową.

Akt oskarżenia przeciwko byłemu naczelnikowi w szczecińskim Urzędzie Kontroli Skarbowej skierował Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże Zachód.

Co w akcie oskarżenia?

“W akcie oskarżenia Tomaszowi N. zarzucono pięć czynów zabronionych, dotyczących nadużycia uprawnień, udzielenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej (ostatecznie sprawa nie została rozwiązana zgodnie z życzeniem oskarżonego) oraz nakłaniania pracownika organów skarbowych do przekroczenia uprawnień” – przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Według śledczych Tomasz N. z racji swojego stanowiska posiadał szerokie kontakty wśród przedstawicieli organów państwowych w województwie zachodniopomorskim odpowiedzialnych za ściganie przestępczości gospodarczej, takich jak Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy była Izba Celna. “Te służbowe kontakty oskarżony wykorzystywał, aby zabezpieczyć znajomych przedsiębiorców przez ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami działania organów kontroli podatkowej” – podkreśliła PK.

Pozyskiwał poufne informacje

“W szczególności Tomasz N. dążył do uzyskiwania poufnych informacji od zaprzyjaźnionych, nieświadomych jego intencji funkcjonariuszy. Nadto, przekraczając swoje uprawnienia, wspomagał odzyskanie zainwestowanych środków przez jednego ze swoich dłużników” – podała PK.

Za zarzucane czyny byłemu naczelnikowi w szczecińskim Urzędzie Kontroli Skarbowej grozi do 8 lat więzienia.

“Poza Tomaszem N. aktem oskarżenia objęto jednego z zaprzyjaźnionych z nim przedsiębiorców” – dodała PK.

Czytaj więcej

Skomentuj