Rada Miasta Gdańsk uchwaliła “Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska”. To dokument o znaczeniu strategicznym, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza w mieście.

“Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska” wskazuje działania mające na celu poprawę stanu powietrza w Gdańsku i okolicach. – Mimo, że jesteśmy jedną z lepszych metropolii w Europie pod względem jakości powietrza, podjęliśmy wyzwanie stworzenia planu, który wypełnia cele Unii Europejskiej w zakresie pakietu klimatycznego, a jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście – podkreśla Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. – Dzięki temu dokumentowi jesteśmy w stanie argumentować, jak inwestycje w mieście w nowej fazie programowania przyczyniają się nie tylko do obniżenia zużycia dwutlenku węgla, ale i poprawy jakości powietrza którym oddychamy.

Praca nad tym dokumentem miała charakter interdyscyplinarny, gdyż wymagała wymiany wiedzy pomiędzy wieloma sektorami gospodarki – dodaje dyrektor Lorek. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska” to długa lista działań, której efektem ma być między innymi obniżenie emisji benzo[a]pirenu aż o 50%.

Warto podkreślić, że plan gospodarki niskoemisyjnej nie jest obligatoryjny, ale wymagany, gdy miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach projektów unijnych.

Z pełnym tekstem dokumentu można zapoznać się TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj