Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił harmonogram planowanych konkursów naboru wniosków w ramach programów priorytetowych obowiązujących w NFOŚiGW oraz w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Harmonogram wraz z odnośnikami do odpowiednich dokumentów, formularzy i tabel można znaleźć na stronie NFOŚiGW pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,45,planowane-nabory-wnioskow.html


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj