29 instytucji, w tym m.in. ministerstwa i urzędy miast, podpisały porozumienie w sprawie powstania Platformy współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Inicjatywę utworzenia Platformy podjęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jej zadaniem ma być rozwiązywanie rzeczywistych problemów związanych z wdrażaniem PPP przez samorządy regionalne i lokalne. Platforma ma stanowić forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami poprzez realizację konkretnych projektów.

– Zainteresowanie samorządów inicjatywą Platformy współpracy w zakresie PPP przeszła nasze oczekiwania. Jestem przekonana, że kolejni zgłoszą wkrótce swój udział i wymiana doświadczeń zaowocuje dobrymi projektami realizowanymi w tej formule – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska na uroczystości podpisania porozumienia w sprawie Platformy współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj