Podpisano umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu Wodociągów Płockich pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 175,5 mln zł, a kwota dofinansowania przekracza 76, 4 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt obejmie rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie, przepompowni ścieków przy ul. Jasnej, budowę przepompowni ścieków P5 oraz rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5.

źródło: plock.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj