Płockie ścieki miejskie, zamiast do Wisły, będą trafiać do Orlenu, gdzie mają być wykorzystywane do procesów technologicznych. Tak zakłada projekt Blue Bridge. Wodociągi Płockie, firma Krevox i PKN Orlen podpisały umowę o finansowaniu wspólnych badań pilotażowych i opracowania koncepcji projektu, który ma być realizowany w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Celem przedsięwzięcia jest transport ścieków komunalnych z oczyszczalni Wodociągów Płockich do instalacji głównego zakładu PKN Orlen, gdzie będą wykorzystywane w wybranych procesach.

Początek w 2025 r.

Plan zakłada, że pierwsze miejskie ścieki Orlen wykorzysta w 2025 r. Dzięki skierowaniu ich do technologicznych procesów koncernu Wodociągi Płockie zmniejszą ilość ścieków zrzucanych do Wisły, a Orlen o 25% ograniczy pobór wody z rzeki. Ponowne wykorzystanie odzyskanej wody ma się przyczynić do zapobiegania jej niedoborom, czyli problemowi, który dotyka nie tylko Polskę, ale całą Europę.

– Miasto, w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce będzie posiadało zamknięty obieg wody. To innowacyjny projekt w skali kraju, a może nawet Europy, który wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu – mówi Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

25% mniej

Przeprowadzone analizy wskazują, że wspólny projekt płockiego samorządu pozwoli na zmniejszenie wolumenu surowej Wisły o około 25%.

– Ponadto będzie miał wpływ na jakość wody w Wiśle, ponieważ oprócz zmniejszonego poboru wody przez koncern także Wodociągi Płockie będą wprowadzać do rzeki mniej ścieków komunalnych. Projekt Blue Bridge to doskonały przykład domykania obiegu gospodarki surowcowej. Inicjatywy i działania PKN Orlen, takie jak porozumienie w sprawie projektu Blue Bridge, to realne działania na rzecz realizacji strategii koncernu, który będzie neutralny klimatycznie już w 2050 r.  – mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

Obróbka i doczyszczanie

Projekt Blue Bridge zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie i transport doczyszczonych ścieków, np. rurociągiem po dnie Wisły, do ujęcia wody zakładu produkcyjnego PKN Orlen, skąd byłyby one dalej przesyłane i w końcowym efekcie wykorzystywane przez koncern w procesach technologicznych.

Czytaj więcej

Skomentuj