– Zieleń miejska będzie jednym z najważniejszych i nieodłącznych elementów infrastruktury miejskiej, a nie, jak dotąd, kulą u nogi dla różnego rodzaju inwestorów czy przedsiębiorców – zapowiadają autorzy Krajowej Polityki Miejskiej 2030, przyjętej w połowie br. przez Radę Ministrów.

Dokument wskazuje problemy ze środowiskiem naturalnym w miastach, a więc na terenach mocno zurbanizowanych, ale także na sposoby ich rozwiązywania. Zdaniem jego autorów, miejska zieleń to… panaceum nie tylko na stare kłopoty, lecz także na nowe zagrożenia, które coraz częściej nas dotykają, np. na upały, podtopienia, powodzie, a także zastój gospodarczy czy depopulację w miastach. 

Zielone miasta 

Krajowa Polityka Miejska 2030 będzie instrumentem prowadzenia polityki rządu wobec miast. A z drugiej strony rozwój miast stanowi strategiczny element polityki rozwoju kraju, w tym polityki regionalnej. 

„Istotą prowadzenia krajowej polityki miejskiej jest stawianie czoła wyzwaniom rozwojowym oraz budowanie warunków do wzmacniania zdolności miast i miejskich obszarów funkcjonalnych do zrównoważonego rozwoju i polepszania jakości życia mieszkańców” – czytamy w dokumencie. 

I dlatego oprócz wielu r&o...