Z analiz badawczych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że na choroby wywołane skażeniem powietrza przez samochody na świecie umiera rocznie 1,2 mln osób, a w Europie 100 000 ludzi.

Próbę oszacowania kosztów zanieczyszczeń motoryzacyjnych podjął zespół badawczy CE Delft w 2018 roku1. Wyceniono koszty zatruwania generowane przez samochody w krajach UE na 80 mld euro rocznie. Największymi trucicielami w krajach UE są samochody osobowe, które generują 47 mld euro strat rocznie. Samochody ciężarowe i dostawcze są mniejszymi trucicielami, gdyż generują odpowiednio 13 i 12 mld euro strat rocznie. Najmniejsze zagrożenie pochodzi od autobusów, gdyż koszty, jakie generują, nie przekraczają 1,5 mld euro rocznie. Szwecja jest jednym z krajów o najniższym w Europie zanieczyszczeniu powietrza. Mimo to stwierdzono tam 7600 przedwczesnych zgonów rocznie. W tym z powodu samochodowych spalin zmarło przedwcześnie 2850 osób, a emisje ze ścierania opon, tarcz sprzęgieł, hamulców i nawierzchni spowodowały 215 zgonów.

Świat spalin

Zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi jest najpowszechniejszym źródłem skażenia powietrza pośród wszystkich ludzkich aktywności, stanowiąc poważne zagrożenie: dla zdrowia ludzkiego, zasobów przyrodniczych i jakości...