Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w kontrolowanych przez NIK gminach województwa dolnośląskiego realizowane były prawidłowo, rzetelnie i gospodarnie w zakresie zarządzania posiadanym zasobem mieszkaniowym – wynika z raportu NIK-u1. Izba sformułowała jednak szereg uwag, które mogą dopomóc we właściwym prowadzeniu gospodarki mieszkaniowej także w innych regionach, w szczególności w gminach miejsko-wiejskich.

Kontrola została podjęta jako kontrola doraźna przeprowadzona przez Delegaturę NIK-u we Wrocławiu. Jej celem było dokonanie oceny legalności, gospodarności i rzetelności wybranych aspektów wykonywania przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej. 

Zakres kontroli

Kontrolą objęto 12 jednostek, w tym: siedem urzędów miast (Góra, Bolków, Jawor, Złotoryja, Kudowa-Zdrój, Kamienna Góra, Boguszów-Gorce) oraz pięć jednostek powołanych przez te gminy do realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (dwa samorządowe zakłady budżetowe i trzy spółki komunalne). W miastach: Kudowa-Zdrój i Góra nie powołano wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, a zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w tych miastach realizują odpowiednio: referat i biuro urzędu miasta. Doboru jednostek dokonano w sposób celowy, koncentrując si...