Aby dokładnie zrozumieć, jak elektromobilność wpłynie na emisję CO2 w Polsce, wystarczy porównać kilka dostępnych oficjalnie raportów i dokonać prostej analizy logicznej. 

Dla tych, którzy nie lubią czytać do końca – a i mi czasami tak się zdarza, gdy tekst jest zbyt rozwlekły i skomplikowany – podaję wniosek końcowy. Oto on: bez zmian w energetyce polskiej na korzyść większego wykorzystania ekologicznych źródeł energii rozwój elektromobilności będzie niekorzystny dla środowiska.

Bilans energetyczny

Według raportu Polskiej Izby Gospodarczej Elektroenergetyki, w 2020 roku Polska wyprodukowała niemal 162 tys. GWh energii elektrycznej z węgla i niemal 26 tys. GWh energii z gazu ziemnego. Jeśli tylko połowa samochodów osobowych w Polsce zostanie zastąpiona samochodami elektrycznymi, to produkcja prądu z węgla może ulec zwiększeniu nawet o 56 tys. GWh rocznie, a z gazu ziemnego o 9 tys. GWh rocznie, co doprowadzi do zwiększenia emisji CO2 o około 32 miliony ton rocznie. 

Jak widać z danych w tabeli z raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), będzie to wzrost o ponad 30% większy od dzisiejszej emisji z elektrowni zawodowych, które w 2022 roku wyemitowały blisko 105 mln ton CO2, i ...