W sierpniu br. weszły w życie zmiany w zasadach funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli BDO. Dotychczasowe, sztywne regulacje ewidencji odpadów komunalnych zostały uelastycznione w niespodziewany dla wszystkich sposób.

Od początku funkcjonowania BDO, czyli od 2020 r., obowiązywały bardzo restrykcyjne obostrzenia w zakresie wydzielenia strumienia odpadów komunalnych w ewidencji odpadowej. Wprowadzono odrębną Kartę Przekazania Odpadów Komunalnych (KPOK), i to w dwóch trybach.

Rygory utrudniały życie

Tryb „odbiór” był przeznaczony wyłącznie dla odbierających odpady komunalne z nieruchomości na terenie gmin. Natomiast drugi dostępny tryb – „przekazanie” – miał być wykorzystywany do przekazywania odpadów komunalnych między kolejnymi posiadaczami. Równolegle z KPOK wprowadzono także dedykowaną Kartę Ewidencji Odpadów Komunalnych (KEOK), w której można było wprowadzać rekordy na podstawie tylko KPOK. Natomiast w Karcie Ewidencji Odpadów Innych niż Komunalne udostępniano jedynie zwykłą Kartę Przekazania Odpadów (KPO).

Taka logika ewidencji odpadów z podziałem na dwa odrębne strumienie: komunalny i pozostałe odpady znalazła potwierdzenie w zapisach ustawy o odpad...