24 lutego minie rok od dnia, gdy Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. To największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Jego przebieg wskazał na strategię prowadzenia nowoczesnych działań wojennych, w której ataki na ludność cywilną i obiekty zapewniające normalne funkcjonowanie społeczeństwa stały się obecnie jednym z najważniejszych celów agresora. 

Początkowe ataki miały charakter czysto militarny, jednak w miarę eskalacji konfliktu charakter ten uległ zmianie. Jak wskazują raporty z przebiegu działań wojennych w ostatnich miesiącach, z chwilą nadejścia okresu zimowego Rosjanie przypuścili zmasowane ataki na najważniejsze elementy infrastruktury krytycznej Ukrainy. Miały one na celu uniemożliwienie normalnego funkcjonowania mieszkańców dużych miast, szczególnie uzależnionych od usług dostarczanych w sposób scentralizowany na danym obszarze.

Transformatory na celowniku

Doświadczenia ostatnich miesięcy prowadzą do wniosków, iż wśród systemów infrastruktury krytycznej za najważniejsze należy uznać te, które są konieczne do funkcjonowania pozostałych. Stąd tak duża determinacja Rosjan w kierunku zniszczenia infrastruktury zapewniającej produkcję i dostarczanie energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw niezbędnych do przetrwania. Wyeliminowanie na długi okr...