Zmianie, jaką wprowadzi działanie systemu kaucyjnego, powinny towarzyszyć inne organizacyjne i prawne zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

System kaucyjny jest już za progiem i zostanie uruchomiony prawdopodobnie od 1 stycznia 2025 r. Oficjalne powody jego uruchomienia wszyscy znamy i w zasadzie w przestrzeni publicznej, w najważniejszych mediach nie ma nikogo, kto próbowałby je podważyć lub choć wykazać ograniczoną zasadność tego systemu w kontekście zwiększenia poziomów recyklingu z powodu niewystarczającej zbiórki. 

Problem recyklerów

W niniejszym artykule podejmę zatem próbę oceny, czy w sytuacji, w której w nowym systemie zbierzemy więcej sztuk opakowań, przełoży się to na zwiększenie poziomu recyklingu. Jak wskazałem w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” (w materiale „Kto odpowiada za poziomy recyklingu?”), problem z poziomem recyklingu jest problemem branży recyklingowej i producentów, którzy przynajmniej do tej pory nie są szczególnie zainteresowani zastosowaniem zebranych surowców wtórnych. 

Problem ten jest widoczny najbardziej w branży wytwarzającej opakowania z tworzyw sztucznych. Mniej dotyczy to butelek, znacznie więcej problemów dostarczają pozostałe opak...