„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie” – mówił Peter Ferdinand Drucker, amerykański specjalista zarządzania, uważany za „ojca” współczesnych metod zarządzania. I dlatego z pytaniem o to, co nas czeka w zbliżającym się roku 2023, zwróciliśmy się do grona ekspertów i praktyków, którzy – każdy w swojej dziedzinie – będą mieli wpływ na to, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość i całej gospodarki komunalnej, i każdego konkretnego przedsiębiorstwa. Na to, jak litera prawa przełoży się na praktykę postępowania czy jak idea przełoży się na konkretny zapis prawny. Oto odpowiedzi:

Kryzys finansowy
Zygmunt Frankiewicz, Związek Miast Polskich

Rok 2023 będzie rokiem największego, w ponad trzydziestoletniej historii odrodzonego samorządu terytorialnego, kryzysu finansowego. Niekorzystne zmiany w finansach miast, będące wynikiem tak zwanych reform podatkowych rządowego programu „Polski Ład”, skutkują znaczącym obniżeniem wpływów z podatku PIT i są bezpośrednią przyczyną problemów ze zbilansowaniem przyszłorocznych budżetów praktycznie wszystkich samorządów. Ponadto w wyniku sporu politycznego polskieg...