Węgiel od lat jest wykorzystywany w polskich domach, lecz wiedza na jego temat nadal jest niewystarczająca. Eksperci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przygotowali zestawienie najważniejszych informacji dotyczących tego surowca, szczególnie przydatnych przy wykorzystaniu go jako głównego źródła ciepła.

Każdy węgiel, jak wszystkie paliwa stałe, składa się z trzech podstawowych części, które decydują o jego przydatności do spalania w danym typie kotła (paleniska): substancji organicznej, substancji mineralnej i wilgoci. Najważniejszą część węgla stanowi substancja organiczna, tworzona przez związki chemiczne składające się z kilku głównych pierwiastków: C (węgla), H (wodoru), O (tlenu), N (azotu) i S (siarki). Substancja mineralna (nieorganiczna) traktowana jest jako balast, który podczas procesu spalania węgla ulega przekształceniu w tzw. popiół, czyli stałą pozostałość po procesie spalania. Wilgoć zawarta w węglu również pozostaje niekorzystna, gdyż część ciepła powstałego w procesie spalania zostaje zużyta na jej odparowanie.

Węgle brunatne i kamienne

Węgle dzielimy na brunatne i kamienne, lecz w gospodarstwach domowych należy używać jedynie tych ostatnich. Węgle brunatne – ze względu na swoje niekorzystne właściwości, tj. bardzo wysoką zawartość wilgoci, popio...