Przed nami kolejna odsłona Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska – Katowice 2023. Tak jak podczas poprzednich edycji poruszana będzie tematyka prawna w zakresie niezbędnym w pracy administracji publicznej różnego szczebla, przydatna również dla pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni i ochroną przyrody. Prelegenci będą do dyspozycji uczestników konferencji i postarają się rozwiązać problemy natury technicznej i prawnej.

Wśród poruszanych tematów znajdą się: prezentacja zieleni w holenderskich i czeskich miastach, wymagania programów finansowych Komisji Europejskiej, m.in. Horizon, oraz wyzwania sprawiedliwej transformacji w kontekście rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, a także nowoczesne technologie w architekturze. Znajdzie się czas na prezentację praktycznych aspektów prowadzenia inwestycji dotyczącej zieleni i retencji w Gdańsku, omówione zostaną również działania prozdrowotne na przykładzie współpracy Uniwersytetu Medycznego z zakładem zieleni. Wyjątkowymi gośćmi konferencji będą przedstawiciel Ambasady Holandii w Polsce oraz miasta partnerskiego Katowic. W ramach konferencji zaplanowano również panel dyskusyjny przygotowany przez redakcję „Zieleni Miejskiej” – „Jak daleko nam do realizacji koncepcji miasta gąbki?”. Oprócz tego zostanie zaprezentowany najnowszy sprzęt komunalny, w tym elekt...