Bardzo ważnym elementem gminnego systemu gospodarki odpadami są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które są dobrze rozbudowane (umożliwiają mieszkańcom gminy dostarczanie wielu różnych rodzajów odpadów) i funkcjonują w godzinach sprzyjających klientom. 

W Wielkopolskim Centrum Recyklingu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstał w 2010 roku z inicjatywy poprzedniego prezesa spółki, Mariusza Małynicza. Był to drugi taki Punkt w województwie wielkopolskim – pierwszy powstał w Poznaniu. 

Utworzony w 2010 roku PSZOK nie był zbyt znany wśród mieszkańców gminy. Zbierano też dużo mniejszą liczbę frakcji odpadów niż obecnie. Na przestrzeni lat, w czasie których kształtowały się zmiany w prawie odpadowym, dostosowywanie takich miejsc do potrzeb mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów było jednym z działań w zakresie gminnej gospodarki odpadami. 

PSZOK nowej generacji

W Wielkopolskim Centrum Recyklingu w 2015 roku wybudowany został nowy PSZOK. Zwiększyła się również różnorodność przyjmowanych odpadów, wzrosła też liczba osób, które do PSZOK-u dostarczały selektywnie zbierane odpady problemowe. Oprócz PSZOK-u w&nb...