Nowy Europejski Bauhaus to inicjatywa Komisji Europejskiej ogłoszona w 2020 r. Oparta jest na trzech wartościach: pięknie, zrównoważeniu i wspólnocie.

Celem jest wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu poprzez przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki (w tym budownictwa), tak aby było możliwe osiągnięcie wysokiej jakości projektowania. I nie chodzi tylko o estetykę, ale przede wszystkim o projektowanie uwzględniające zrównoważony rozwój, w tym zmniejszenie emisyjności i wprowadzanie gospodarki cyrkularnej.

Piękno, zrównoważenie, wspólnota

Jak czytamy w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Nowy Europejski Bauhaus – piękno, zrównoważenie, wspólnota” z 15 września 2021 r.: Historyczny Bauhaus, stworzony w 1919 r., powstał w momencie głębokich przemian prowadzących do nowoczesnej ery społecznej i przemysłowej. Założyciele odnieśli się do tych przemian w swoich pracach i poszukiwali rozwiązań dla nowych wyzwań. Szybko przekształcił się on w globalny ruch kulturowy. Zrzeszał on artystów, projektantów, architektów oraz rzemieślników. Takie transdyscyplinarne podejście jest również bardzo ...