Z doświadczeń Wielkopolskiego Centrum Recyklingu wynika, że ze strumienia odpadów zmieszanych można odzyskać znaczną ilość meteriałów przydatnych do dalszego przetwarzania. Co możemy odzyskać? Jakich to wymaga starań i inwestycji?

Strumień odpadów zmieszanych, który aktualnie trafia do zakładów gospodarowania odpadami w Polsce, zawiera szereg wartościowych odpadów. Z jednej strony świadczy to o tym, że nie najlepiej funkcjonuje system zbiórki. Bo skoro w odpadach zmieszanych znajdujemy metale, plastik, szkło – coś jest nie tak z ich selektywną zbiórką. Jest jednak również druga strona medalu. Skoro jest, jak jest – można, a nawet trzeba lepiej zagospodarować strumień odpadów zmieszanych.

Zmieszane czy resztkowe?

Wiemy, że na gminy nałożony został obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu – za rok 2024 będą musiały wykazać 45% odzysku odpadów, a w 2025 r. będzie to już 55%. Docelowo odpady zmieszane powinny zostać tzw. odpadami resztkowymi – oznacza to, że w ich strumieniu znajdowałyby się jedynie odpady nienadające się do dalszego odzysku. 

To założenia i cele na przyszłość. A jak jest dzisiaj? Ze strumienia odpadów zmieszanych można uzyskać różnorodne surowce, takie jak metale (np. aluminium, miedź, sta...