Debata nad aktualnymi wyzwaniami sektora komunalnego województwa dolnośląskiego oraz plany taktyczne i strategiczne były tematem drugiego spotkania z cyklu Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej.

Pierwszego dnia Forum, tj. 23 kwietnia, spotkaliśmy się na konferencji w Bolesławcu, gdzie podczas prelekcji oraz panelu dyskusyjnego poruszono problemy, wyzwania i doświadczenia z obszaru gospodarki odpadami. Drugiego dnia Forum, czyli 24 kwietnia, odbył się wyjazd studyjny do współorganizatora konferencji – Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu.

O Forum

Ideą powstania Forum jest stworzenie możliwości spotkania się i dyskusji dla przedstawicieli zakładów gospodarki komunalnej, recyklerów, przedsiębiorstw związanych z branżą czy urzędników. Dodatkowym atutem jest udział przedstawicieli prawa, branży wod-kan i ciepłownictwa. Każde z organizowanych Forów koncentruje swoją uwagę na określonym regionie Polski, aby nadać spotkaniu niepowtarzalność w tworzeniu wspólnych rozwiązań dla problemów dotykających dane województwo.

Branżowcy z Dolnego Śląska mogli zapoznać się z nowym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, przygotowanym przez Urząd Marszałkowski, zobaczyć sposób działania Zakładu Gospodarki Komunalnej na przykładzie instalacji w Bol...