Początki działalności MPGK w Jeleniej Górze sięgają 1951 roku, kiedy to – Zarządzeniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze – powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. 

W dzisiejszej formie prawnej podmiot ten funkcjonuje od 1982 r., początkowo jako przedsiębiorstwo państwowe, a od 1 lipca 1997 r. jako jednoosobowa spółka gminy miasta Jeleniej Góry (w której miasto posiada 100% udziałów).

Szeroki zakres zadań

Podstawowym celem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze są szeroko pojęte usługi komunalne związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – z odbieraniem odpadów komunalnych na czele. Przedsiębiorstwo zatrudnia blisko 300 pracowników, osiągając przy tym przychody na poziomie ponad 50 mln zł rocznie.

Misją MPGK jest realizacja zadań własnych miasta Jeleniej Góry poprzez świadczenie usług komunalnych na wysokim poziomie, z poszanowaniem środowiska naturalnego, dążąc do ustawicznego rozwoju spółki oraz do podnoszenia standardu i komfortu życia mieszkańców Jeleniej Góry.

Spółka działa na rynku jeleniogórskim w zakresie całorocznego utrzymania czystości ulic i placów oraz wywozu odpadów komunalnych stałych, p...