Roczną ilość odpadów komunalnych w województwie szacuje się na poziomie 1,15 mln Mg, a odpadów gospodarczych na 32,58 mln Mg. Władze województwa szykują się do dokonania istotnej reformy systemu gospodarki odpadami na swoim terenie.
Władze województwa przygotowują obecnie „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023–2028 z perspektywą do 2032”. Mimo że tytułowa data wejścia w życie dokumentu to rok 2023, nie został on jeszcze uchwalony. Trwają konsultacje ostatecznej treści zarówno z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, jak i na poziomie lokalnym.

Burzliwa debata

Sama gospodarka odpadami w województwie była przedmiotem ostrej debaty w trakcie kampanii przedwyborczej. Przed wyborami władze w województwie utrzymywała koalicja PiS i Bezpartyjnych Samorządowców. W chwili oddawania niniejszego numeru „Przeglądu Komunalnego” znane już były wyniki wyborów (niekorzystne dla tej koalicji), szykowała się zmiana władzy – nie był to jednak proces zakończony i przesądzony. W trakcie kampanii opozycja zarzucała koalicji PiS–BS istotne zaniedbania w gospodarce odpadami: brak ITPOK na terenie województwa, zbyt małą liczbę instalacji komunalnych. – Dodatkowo przepisy z 2019 r., które znosiły regionalizację składowania i przetwarzania odpadów, spowodowały, że na Dolny Śląsk zjeżdżają odpady nie tylko z przygranicznych województw, ale również z Mazowsza czy z Podlasia – mówił poseł Michał Jaros, regi...