Pomimo szybkiego rozwoju nowych mocy fotowoltaicznych przyłączonych do sieci w latach 2019-2022 i nasilających się od drugiego półrocza 2022 roku problemów z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci rynek deweloperski farm PV nie traci impetu. Projektów gotowych do nowych aukcji OZE w 2023 roku jest więcej niż zamawiany wolumen. 

Deweloperzy realizują mniejsze projekty z wygranymi aukcjami z 2021 i 2022 roku i większe projekty rozwijane od przełomu lat 2021-2022, motywowane skokowym wzrostem cen energii, z myślą o sprzedaży energii na rynku PPA lub nawet na rynku sportowym. 

Ale przygotowują też nowe projekty, myśląc o aukcjach na energię z OZE zaplanowanych na grudzień 2023 roku, z wolumenem odpowiadającym 1,5 GW mocy PV, oraz o hybrydach z farmami wiatrowymi i magazynami energii.

Badania potwierdzają boom

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku funkcjonowały 3404 farmy PV o łącznej mocy 3356 MW1. Scenariusz IEO rozwoju rynku PV zakłada, że na koniec 2025 roku polska fotowoltaika będzie dysponowała mocą 26,8 GW, a w latach 2023-2025 przybędzie 14,4 GW łącznie, w tym 10,2 GW w małych i dużych farmach fotowoltaicznych2.

Trwający boom inwestycyjny potwierdzają badania rynku. W badaniu ankietowym przeprowadzonym w pierwszym kwartale 2023 roku prze...