– W demokracji nie chodzi tylko o głosowanie, ale również o debatę, jakość życia intelektualnego – zauważył Vidiadhar Naipaul, brytyjski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2001. Zapraszamy do debaty przedwyborczej pod hasłem #wybieramsrodowisko.

W ramach przygotowań do debaty zapytaliśmy przedstawicieli wiodących organizacji branżowych o ich opinię, co robić, by lepiej chronić środowisko. Gospodarka komunalna jest na pierwszej linii frontu codziennej walki i pracy o to, by to środowisko pozostawało w jak najlepszym stanie. Co zatem można zrobić, by samorządy i firmy komunalne mogły łączyć efektywność środowiskową z efektywnością ekonomiczną?

Swoje uwagi w formie pytań do polityków przesłały nam Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Rada RIPOK, Izba Branży Komunalnej, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie i regionalne stowarzyszenia branży wod-kan. Pytania przekazaliśmy głównym partiom politycznym startującym w wyborach parlamentarnych. Z udziałem zarówno ich przedstawicieli, jak i przedstawicieli organizacji branżowych biorących udział w inicjatywie #wybieramsrodowisko 14 września br. przeprowadzimy w siedzibie Krajo...