Mówi się, że na Śląsku wszystko funkcjonuje nieco inaczej niż w innych regionach kraju. Podobnie jest z tutejszą gospodarką odpadami. Na czym polega śląska specyfika?

Przede wszystkim śląskie jest województwem o największej gęstości zaludnienia. Na 1 km2 w 2021 r. przypadało tu 361 mieszkańców. To trzy razy więcej niż średnia w Polsce (122 mieszk./km2) i sześć razy więcej niż w najmniej zaludnionym województwie podlaskim (58 mieszk./km2)1. Duża liczba ludności i gęstość zaludnienia sprawiają, że wysoka jest również ilość powstających tu odpadów komunalnych: w liczbach bezwzględnych w Polsce najwięcej odpadów komunalnych wytwarzają mieszkańcy woj. śląskiego – w roku 2021 było to niemal 1,8 mln ton (w całej Polsce 13,67 mln ton)2.

Dodatkowe determinanty

Aglomeracja śląska określana jest mianem „policentryczna”. Oznacza to, że nie ma w niej jednego wyraźnego centrum gospodarczego i jednego dominującego miasta – takiego jak np. Warszawa w „monocentrycznej” aglomeracji warszawskiej. Oznacza to, że ciężar gospodarki odpadami rozkłada się na Górnym Śląsku na szereg średniej i małej wielkości samorządów – nie tak jak w monocentrycznej aglomeracji warszawskiej, gdzie gros ciężaru gospodarki odpadowej bierze na siebie jedno mias...