We wtorek 13 czerwca 2023 r. w hotelu Columna Medica w Łasku odbyło się pierwsze spotkanie nowo powstałego Łódzkiego Stowarzyszenia Wodociągowego. Spotkanie miało na celu umożliwienie przedsiębiorstwom wod-kan wspierania się nawzajem w obliczu wyzwań, z którymi boryka się branża.

Podczas spotkania członkowie stowarzyszenia zebrali się, aby omówić kierunek działania oraz podzielić się informacją o największych problemach. Była to okazja do wymiany pomysłów, strategii i praktycznych rozwiązań, które sprawdziły się w ich firmach.

Stowarzyszenie i priorytety branży

Członkowie stowarzyszenia podkreślali wagę współpracy i wzajemnego wsparcia w tej trudnej dziedzinie. Uznali, że dzielenie się wiedzą i doświadczeniem może przyczynić się do podniesienia jakości usług oraz efektywności operacyjnej wodociągów i kanalizacji w regionie. W trakcie spotkania omówiono również priorytety branży, identyfikując najważniejsze wyzwania, takie jak modernizacja infrastruktury, optymalizacja procesów operacyjnych oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nie zabrakło też dyskusji na temat możliwości pozyskiwania dofinansowań oraz aspektów prawnych. Członkowie stowarzyszenia podzielili się swoimi sukcesami, prezentując rozwiązania, które przyniosły pozytywn...