Problemom, z którymi borykają się dziś samorządowcy i przedsiębiorcy sektora komunalnego, poświęcone było pierwsze od trzech lat spotkanie stałych partnerów Kancelarii Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy z sektora komunalno-samorządowego.

Niestabilna rzeczywistość pandemiczna sprawiła, że trzyletnia tradycja corocznych spotkań prawników poznańskiej kancelarii z partnerami została przerwana. Dziś tuż za naszą granicą trwa wojna, której obrazy wszystkich nas bardzo poruszają. Trudno funkcjonować w tym czasie tak jak wcześniej, bo całkowicie zmieniają się priorytety, a zupełnie inne sprawy – szczególnie pomoc dla naszych sąsiadów – wysuwają się na pierwszy plan.

– Mimo wszystko uważamy, że powinniśmy pielęgnować więzi społeczne, międzyludzkie i międzyfirmowe, dlatego zdecydowaliśmy się reaktywować formułę naszych dotychczasowych, zawsze bardzo udanych, spotkań – mówi dr Jędrzej Jerzmanowski.

Próba diagnozy

Podczas debaty zatytułowanej „Samorząd, biznes i gospodarka komunalna w niestabilnych czasach” uczestnicy spotkania dyskutowali na temat bieżących problemów, którymi żyją samorządy, biznes i przedsiębiorstwa komunalne. Dyskusja to również doskonała okazja do próby postawienia diagnozy dotycząc...