Negatywny wpływ gospodarki na środowisko determinuje konieczność wykorzystywania niskoemisyjnych technologii produkcyjnych, w tym również wdrożenia czystych i efektywnych rozwiązań pozyskiwania energii. Jednym z nośników energii, spełniającym kryteria paliwa przyjaznego środowisku, jest wodór. Dostrzegają to zarówno producenci energii, organizacje ekologiczne, decydenci, jak i politycy.

Strategia wodorowa dla neutralnej klimatycznie Europy została  opublikowana 8 lipca 2020 r. przez KE. Zielony wodór wymieniany jest tu jako jeden z kluczowych nośników energii, który może przyczynić się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Głównym celem strategii jest stymulacja rozwoju sektora odnawialnego zielonego wodoru, tak aby do 2050 r. był on w pełni zeroemisyjnym, ogólnodostępnym źródłem energii w UE. Rozpowszechnianie produkcji i wykorzystania wodoru ma stanowić jeden ze sposobów na łączenie sektorów i przyczyniać się do ich dekarbonizacji. Wodór może też umożliwiać – poprzez magazynowanie energii – bilansowanie systemów opartych w coraz większym stopniu na energii odnawialnej. Dlatego w strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy założono wzrost jego udziału w europejskim miksie energetycznym z obecnych 2% do ok. 13–14%.

Wykup dostęp do płatnych treści Portalu Komunalnego!

Chcesz mieć dostęp do materiałów Portalu Komunalnego Plus?