Od 20 lat konferencja w Licheniu jest jednym z najważniejszych eventów branży wod-kan w Polsce. Wydarzenie, którego organizatorem jest Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, co roku gromadzi kilkaset uczestników. Tegoroczna, XIX edycja konferencji odbyła się 27–29 kwietnia. 

Dwa lata pandemii spowodowały, że ogromną większość spotkań i wydarzeń branżowych trzeba było przenieść do wirtualnej rzeczywistości. W opinii większości uczestników chyba wszystkich konferencji, w tym również licheńskiej, nic jednak nie zastąpi spotkań osobistych, na żywo, kiedy można nie tylko wysłuchać interesujących wykładów, ale przede wszystkim wymienić doświadczenia i opinie w kuluarach.

Duch pandemiczny

Solidną dawkę informacji o epidemiach, również tych pochodzenia wodnego, przedstawił dr hab. Michał Michałkiewicz z Politechniki Poznańskiej w wykładzie zatytułowanym „O mikrobiologii epidemii w nowożytnej i współczesnej Europie”. Wydaje się, że mimo ogłoszenia końca pandemii (16 maja) temat SARS-CoV-2 w ściekach wciąż pozostaje aktualny. Okazuje się, że bardzo skutecznie można monitorować przebieg zachorowań na danym obszarze, monitorując poziom wirusa w ściekach. Firma LuminUltra opracowała patent pierwszego na świecie szybkiego rozwiązania do testowania...