Każdego roku na całym świecie produkuje się 100 mld sztuk odzieży. Przy 8 miliardach żyjących na świecie ludzi w prostym przeliczeniu to około 13 sztuk nowych ubrań na każdego człowieka. Niestety, produkcja odzieży pochłania ogromne ilości wody i energii.

Przemysł modowy jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu w skali świata. Jest dostarczycielem koniecznych do zwykłego życia towarów, jakimi są ubrania, bielizna, pościel, a także źródłem miejsc pracy. Z drugiej strony jest najbardziej szkodliwym dla środowiska sektorem gospodarki, produkcja odzieży pochłania bowiem ogromne ilości wody i energii. Wyprodukowanie jednego t-shirtu to zużycie ok. 2,7 tysięcy litrów wody, czyli dokładnie tyle, ile wynosi zapotrzebowanie człowieka na wodę przez 2,5 roku. Ten sam t-shirt przechodzi średnio przez ręce 150 osób. Wyprodukowanie jednej pary spodni dżinsowych to przedział od 7,2 do 11 tysięcy litrów wody, a to nic innego jak zapotrzebowanie na wodę jednej osoby przez 5 lat. 

Organizacja World Research Institute podaje, że wyprodukowanie jednej pary dżinsów generuje takie emisje jak 130-kilometrowa trasa samochodem. Przemysł modowy odpowiada dziś za 10% globalnej emisji dwutlenku węgla – to więcej niż cały transport lotniczy (według danych pochodzących z ONZ, Światowego Instytutu Zasobów – WRI). Produkowanie ubra...