Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr, jako alternatywy dla spalania paliw kopalnych stało się dla świata priorytetem w dobie zmiany klimatu. Sektor związany z fotowoltaiką i wiatrakami prądotwórczymi każdego roku notuje coraz większe zyski. Produkcja urządzeń umożliwiająca przekształcanie sił natury w energię dostępną dla ludzi uznawana jest za proces wysokoemisyjny. Dlatego też istnieje realna konieczność wprowadzania technologii recyklujących zarówno panele, jak i wiatraki.

Zgodnie z analizami Grand View Research, globalny rynek energii wiatrowej w 2021 roku został wyceniony na ponad 99 miliardów dolarów i oczekuje się, że będzie wzrastał w tempie 6,5% rocznie do 2030 roku. Międzynarodowa Agencja Energii poinformowała, że światowa energia wiatrowa na lądzie w 2020 roku wzrosła o bezprecedensowe 108 gigawatów, czyli dwa razy więcej w stosunku do 2019 r., głównie z powodu szybkiego rozwoju technologii i produkcji w Chinach oraz w Stanach Zjednoczonych. Oprócz budowy nowych instalacji energii wiatrowej na lądzie i na morzu firmy energetyczne modernizują starzejące się turbiny. Proces ten, znany jako repowering, obejmuje zastąpienie starszych łopat nowszymi, na ogół większymi, z ulepszoną aerodynamiką do bardziej wydajnego generowania energii elektrycznej. 

Probl...