W ciągu 30 lat polskie ciepłownictwo przeszło istotne zmiany i osiągnęło wiele kamieni milowych, które miały ogromny wpływ na rozwój sektora oraz bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Dzięki inwestycjom, modernizacjom i nowatorskim rozwiązaniom technologicznym branża ciepłownicza w naszym kraju zyskała nowe możliwości i perspektywy rozwoju, a także stała się bardziej ekologiczna. 

Rewolucja zapoczątkowana 30 lat temu trwa i będzie realizowana, ale do tego potrzebne są ogromne inwestycje i zmiany legislacyjne. Jaką drogę przeszło ciepłownictwo i czego dziś potrzebuje, żeby stać się sektorem nisko- lub zeroemisyjnym?

Transformacja ustrojowa

Rewolucja ustrojowa w Polsce z lat 1989-1990 miała kolosalny wpływ na rynek ciepłowniczy. Przede wszystkim nastąpił proces restrukturyzacji firm ciepłowniczych. Wiele z nich zostało przekształconych z przedsiębiorstw państwowych w spółki komunalne. Nastąpiła prywatyzacja części sektora, co wprowadziło nowe modele zarządzania. Z liberalizacją gospodarki i otwarciem na rynek europejski pojawiła się możliwość konkurencji na rynku ciepłowniczym. W PRL-u ciepłownictwo stało na węglu. Po zmianie ustrojowej wzrosło zainteresowanie dywersyfikacją źródeł energii, w tym rozwijaniem alternatywnych rozwiązań, takich jak gaz czy ener...