Przedsiębiorstwa ciepłownicze komunalne (TKE) zużywają do 20% gazu ziemnego w Ukrainie. Budowa nowych instalacji przetwarzania odpadów oraz elektrociepłowni na RDF ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej Ukrainy. Współpraca z Polską w obszarze termicznego przekształcania odpadów może przyspieszyć wprowadzenie nowoczesnych technologii na ukraiński rynek.

Około 40% Ukraińców korzysta z ciepła systemowego. Ukraina posiada rozwiniętą sieć ciepłowniczą. Większość wielorodzinnych budynków oraz niektóre prywatne domy w miastach są podłączone do sieci ciepłowniczej rurami o długości 21 000 km, w układzie dwururowym. Rozwinięty sektor ciepłownictwa systemowego w wielkich miastach Ukrainy pozwala zastąpić gaz ziemny odnawialnymi lub alternatywnymi źródłami energii. W ocenie ministra rozwoju społeczności, terytoriów i infrastruktury Ukrainy w 2022 r. w Ukrainie wytworzono ponad 7 mln ton odpadów komunalnych. Ciepło z Frakcji Energetycznej (resztkowej) z Odpadów (FErO) można wykorzystać jako najbardziej dostępne w warunkach Ukrainy miejskie alternatywne paliwo (preRDF i RDF) znajdujące się w pobliżu producentów energii cieplnej – czyli przedsiębiorstw TKE. FErO może stanowić znaczące uzupełnienie innych źródeł zastępujących gaz ziemny w zaspokajaniu zap...