Nowe rozwiązania i technologie w sektorze energetycznym idą w parze ze zmianami wielu regulacji prawnych, próbujących objąć rozpędzającą się transformację energetyczną jasnymi ramami systemów rozliczania energii elektrycznej, sprawniejszym i łatwiejszym trybem uzyskiwania pozwoleń, a także podwyższeniem zgodności prawa polskiego z unijnym. Jakie zmiany szykuje polski rząd i jakie nastroje budzą one wśród prosumentów?

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, prace dotyczące zmian w ustawie o OZE mają być związane głównie z obszarami dotyczącymi zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, przyśpieszenia wydawania zezwoleń w obszarze OZE, porządkowania spraw związanych z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), a także zmian w systemie rozliczeń net billingu.

Nowe zasady, większe zwroty?

Z treści publikacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że do 30 czerwca 2024 roku będzie prowadzone wyliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej i prosumenta zbiorowego energii odnawialnej według rynkowej miesięcznej ceny energii. Jak informuje rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Hube...