W obliczu globalnych wyzwań związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych oraz poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii rola biometanu w transformacji energetycznej Polski nabiera szczególnego znaczenia. Biometan, jako odnawialne źródło energii, w państwach Europy Zachodniej odgrywa kluczową rolę w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i redukcji zależności od paliw kopalnych.

Biometan, uzyskiwany w procesie fermentacji metanowej, jest odpowiedzią na potrzebę efektywnej transformacji odpadów biodegradowalnych w cenne źródło energii, stanowiąc kluczowy element w walce z problemami środowiskowymi i energetycznymi. Pierwsza polska technologia produkcji biometanu, opracowana przez Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS), we współpracy z firmą Envirogas stanowi nowoczesne podejście do wykorzystania alternatywnego źródła energii. Dzięki unikatowym rozwiązaniom oraz zastosowaniu metody adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) opracowana technologia pozwala na efektywne usuwanie zanieczyszczeń takich jak azot, tlen i dwutlenek węgla, bez względu na początkowy stopień zanieczyszczeń, a także umożliwia produkcję biometanu o czystości przekraczającej 99,4% metanu. 

Nowe perspektywy polskiej energetyki 

Biorąc pod uwag...