Wraz z rosnącym na świecie zapotrzebowaniem na energię oraz malejącymi rezerwami ropy naftowej produkcja alkoholu – surowca energetycznego otrzymywanego w drodze fermentacji – stała się uznanym sposobem produkcji energii na bazie biomasy roślin. 

Popularnym biopaliwem jest etanol, używany do napędzania silników spalinowych. Jest on tani, ma wysoką wartość opałową, daje się łatwo przechowywać, a w wymiarze polityki energetycznej – zmniejsza zależność od importu paliw ropopochodnych z innych krajów.

Alkohole w porównaniu z benzyną mają niższe wartości opałowe i wymagają większego stosunku stechiometrycznego powietrze – paliwo. Silniki napędzane alkoholem mogą pracować przy wyższym stopniu sprężania, co poprawia ich sprawność i zmniejsza zużycie paliwa. Ze względu na wyższą sprawność objętościową silniki na alkohol mogą charakteryzować się też wyższym momentem obrotowym i mocą. Jednak wyższa entalpia parowania i niższe ciśnienie pary mogą prowadzić do problemów z parowaniem alkoholu w okresach chłodnych. Z tego powodu stosowane są mieszanki alkoholowo-benzynowe lub środki przyspieszające parowanie. 

Chociaż alkohole mają niższą prężność par, prężność par mieszanin alkoholi i benzyny wzrasta wraz ze wzrostem ilości alkoholu. Dlatego incydentalnie może dojść do blokady pary w silnikach, co spotykane...